รายละเอียด

วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร / Agricultural Tractor Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG214
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Agricultural Tractor Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้โดยการสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ MS Teams หรือคัดลอกลิ้งค์ด้านล่าง

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acbcc24175fb04ece9b720bdbae2bc279%40thread.tacv2/conversations?groupId=7861d997-3aff-480e-a4ff-f486c918e57d&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียน MS Teams ตามวันและเวลาระบุในตารางเรียน

วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 18.30

ผู้สอนได้เพิ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนในห้องเรียน MS Teams แล้ว กรุณาตรวจสอบอีเมล์ @live.rmutl.ac.th

โทร. 0896315400

รายวิชา - วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร

อาจารย์ผู้สอน