รายละเอียด

วัสดุวิศวกรรม วศ.บ.คพ.2ทอ. / Materials Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC303
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วัสดุวิศวกรรม วศ.บ.คพ.2ทอ.
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Materials Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

 

รหัสเข้า Microsoft Teams : w7xch60

รายวิชา - วัสดุวิศวกรรม วศ.บ.คพ.2ทอ.

อาจารย์ผู้สอน