รายละเอียด

สถิติวิศวกรรม วศบ.อส2(4ปี) (ตาก) / Statistical Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติวิศวกรรม วศบ.อส2(4ปี) (ตาก)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistical Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รหัส Microsoft Teams : 7hkx0zq

รายวิชา - สถิติวิศวกรรม วศบ.อส2(4ปี) (ตาก)

อาจารย์ผู้สอน