รายละเอียด

ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง / Artificial Intelligence and Machine Learning

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MENEE181
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Artificial Intelligence and Machine Learning
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ทาง

โทร. 0815941529 (ดีแทค) 0849497272 (เอไอเอส) email: krisdacm@hotmail.com

 

รายวิชา - ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง

บทนำ
กิจกรรม : สอนบรรยาย 3 ชั่วโมง

การเรียนรู้ของเครื่อง
กิจกรรม : สอนบรรยาย 3 ชั่วโมง

การเรียนรู้แนวคิด
กิจกรรม : สอนบรรยาย 3 ชั่วโมง

การจัดแบ่งคลาสด้วยวิธี k-nearest Neighbors
กิจกรรม : สอนบรรยาย 3 ชั่วโมง

ต้นไม้ตัดสินใจ
กิจกรรม : สอนบรรยาย 3 ชั่วโมง

ต้นไม้ตัดสินใจ
กิจกรรม : สอนบรรยาย 3 ชั่วโมง

โครงข่ายประสาทเทียม
กิจกรรม : สอนบรรยาย 3 ชั่วโมง

โครงข่ายประสาทเทียม (ต่อ)
กิจกรรม : สอนบรรยาย 3 ชั่วโมง

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน
กิจกรรม : สอนบรรยาย 3 ชั่วโมง

ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน (ต่อ)
กิจกรรม : สอนบรรยาย 3 ชั่วโมง

การเรียนรู้แบบเบย์
กิจกรรม : สอนบรรยาย 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
กิจกรรม : สอนบรรยาย 3 ชั่วโมง

การลดมิติ
กิจกรรม : สอนบรรยาย 3 ชั่วโมง

การจัดกลุ่ม
กิจกรรม : สอนบรรยาย 3 ชั่วโมง

ทบทวน
กิจกรรม : สอนบรรยาย 3 ชั่วโมง

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน