รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร / chemistry for engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : funsc201_sec11
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : chemistry for engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สวัสดีค่ะ นักศึกษาทุกคน อาจารย์ขอให้ทุกคนเข้าโปรแกรมไมโครซอฟทีมตามลิ้งค์ที่แนบให้นะคะ

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a08650c113f454f75805f4aa2703db516%40thread.tacv2/General?groupId=ce72caa6-2b6a-4f3b-8e13-0c9000435509&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

อ.สาวิตรี กาทองทุ่ง

0964979745

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน