รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : funsc201_sec2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สวัสดีค่ะ นักศึกษาทุกคนเนื่องจากมีการเลื่นวันเปิดเทอม และเวลาเรียนตรงกับวันหยุดที่ 6 ก.ค.2563 ขอให้นักศึกษาเข้าไมโครซอฟทีมตามลิ้งค์ที่อาจารย์แปะไว้เพื่อเปิดดูรายละเอียดการเรียน และเก็บคะแนนของรายวิชานี้ ส่วนรูปแบบของการเรียนอาจารย์อยากให้นักศึกษาเข้าไปแสดงความคิดเห็นในไมโดรซอฟทีมนะคะ

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a978000247c3d40fa80d983e544339731%40thread.tacv2/General?groupId=7fba5e72-ae20-4a45-bd1d-66cad33e8977&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

อ.สาวิตรี กาทองทุ่ง

0964979745

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน