รายละเอียด

คณิตศาสตร์ 3 / mathematics 3

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : CR_22091203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์ 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : mathematics 3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - คณิตศาสตร์ 3

อาจารย์ผู้สอน