รายละเอียด

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. อก. 1/3 ;เทียบโอน) / Physics Laboratory 1 for Engineers (วศ.บ.อก.1/3ปี)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. อก. 1/3 ;เทียบโอน)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics Laboratory 1 for Engineers (วศ.บ.อก.1/3ปี)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. อก. 1/3 ;เทียบโอน)

อาจารย์ผู้สอน