รายละเอียด

ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. อก. 1/4)) / Physics 1 for Engineers (วศ.บ.อก.1/4ปี)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. อก. 1/4))
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 1 for Engineers (วศ.บ.อก.1/4ปี)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. อก. 1/4))

อาจารย์ผู้สอน