รายละเอียด

ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน / English for Office Assistants

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 32 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA737
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Office Assistants
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Microsoft Teams code

prmxrn0

รายวิชา - ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

อาจารย์ผู้สอน