รายละเอียด

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 ปี3 (4ปี) / Electrical Machines 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 ปี3 (4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Machines 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 ปี3 (4ปี)

อาจารย์ผู้สอน