รายละเอียด

ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้า 2 / Electrical Machines Laboratory 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04212205
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้า 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Machines Laboratory 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้า 2

อาจารย์ผู้สอน