รายละเอียด

สถิตยศาสตร์ / Statics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิตยศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่อ ผศ.ดร.ภูมิใจ สอาดโฉม โทร.081-7275771

รายวิชา - สถิตยศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน