รายละเอียด

กลศาสตร์วิศวกรรม / Engineering Mechanics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC824
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Mechanics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่อ ผศ.ดร.ภูมิใจ สอาดโฉม โทร.081-7275771

รายวิชา - กลศาสตร์วิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน