รายละเอียด

วัสดุวิศวกรรม / Engineering Materials

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC303_SEC_8 วศ.บ.โทรคมนาคม(เทียบโอน)1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วัสดุวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Materials
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - วัสดุวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน