รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103, Sec 13
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สวัสดีคะ นักศึกษา ทุกคน 

ขอนัดเรียนวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ GEBLC103 คาบแรกใต้ตึกเรียน 80 พรรษา เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนและรายวิชา  

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน