รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103, Sec 4
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สวัสดีคะ นักศึกษา ทุกคน 

ขอนัดเจอนักศึกษาที่จะเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ GEBLC103 เทอม 1/2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 9 - 11 โมงเช้า ใต้ตึกเรียน 80 พรรษา เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนและรายวิชา รวมถึงหนังสือที่ใช้เรียน 

ขอความร่วมมือมากันนะคะ เนื่องจาก วันที่ 6 กรกฏาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ เราจะเจอกันอีกทีหลังเปิดเทอมอีก 2 อาทิตย์ ซึ่งจะช้าไปนะคะ 

C you jra

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน