รายละเอียด

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย / Mobile Computing Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 8 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS213
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mobile Computing Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Microsoft Teams Code วิชา BBAIS213 Mobile Computing Technology เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย

Mobile Computing Technology BBAIS213_SEC_1 : 0lg2asc

Mobile Computing Technology BBAIS213_SEC_2 (จท) : r2qc82b

ให้นักศึกษาทำการเลือก SEC ที่เรียนให้ถูกต้องด้วยครับ

 

รายวิชา - เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย

อาจารย์ผู้สอน