รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101, Sec 4
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สวัสดีคะ นักศึกษา ใหม่ ทุกคน 

ขอนัดเจอนักศึกษาที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน GEBLC101 เทอม 1/2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9 - 11 โมงเช้า ใต้ตึกเรียน 80 พรรษา เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนและรายวิชา รวมถึงหนังสือที่ใช้เรียน 

C you

 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ผู้สอน