รายละเอียด

การทำความเย็นและปรับอากาศ 1 / Refrigeration and Air Conditioning 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04212112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การทำความเย็นและปรับอากาศ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Refrigeration and Air Conditioning 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การทำความเย็นและปรับอากาศ 1

อาจารย์ผู้สอน