รายละเอียด

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม / Engineering Economy

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE113_SEC_1 วศ.บ.อส.(4ปี)3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Economy
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษากดที่มุมขวาของ Microsoft Tame เพื่อเข้าร่วมโดยกรอกรหัส

 

Engineering Economy ENGIE113_SEC_1 (ภาคปกติ)  วศ.บ.อส.(4ปี)3

Team Code : z5wf651

รายวิชา - เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน