รายละเอียด

การวิจัยดำเนินงาน / Operations Research

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE112_SEC_2 นอกแผน
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิจัยดำเนินงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Operations Research
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษากดที่มุมขวาของ Microsoft Tame เพื่อเข้าร่วมโดยกรอกรหัส

 

Opeartions Research ENGIE112_SEC_2 (ภาคปกติ) นอกแผน

Team Code : m3dqgfq

รายวิชา - การวิจัยดำเนินงาน

อาจารย์ผู้สอน