รายละเอียด

สถิติวิศวกรรม / Engineering Statistics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : Engie101_SEC_3 วศ.บ.อส.(เทียบโอน)2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Statistics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษากดที่มุมขวาของ Microsoft Tame เพื่อเข้าร่วมโดยกรอกรหัส

 

Opeartions Research ENGIE112_SEC_2 (ภาคปกติ) นอกแผน
Team Code : m3dqgfq

รายวิชา - สถิติวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน