รายละเอียด

การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง / Catering Operation and Service

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH120
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Catering Operation and Service
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

รายวิชา - การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง

อาจารย์ผู้สอน