รายละเอียด

กระบวนการขึ้นรูป / Forming Processes

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการขึ้นรูป
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Forming Processes
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปโลหะและพลาสติก การขึ้นรูปโลหะแผ่น การขึ้นรูปโลหะที่เป็นก้อน, พื้นฐานของกระบวนการขึ้นรูปโลหะ การตีขึ้นรูป, การม้วน, การอัดรีด, การดึงลากขึ้นรูป โลหะวิทยาของโลหะผง โพลีเมอร์, เซรามิคส์ และกระบวนการฉีดพลาสติก ปัจจัยและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปโลหะและกระบวนการฉีดพลาสติก

รายวิชา - กระบวนการขึ้นรูป

อาจารย์ผู้สอน