รายละเอียด

วิศวกรรมเครื่องมือ / Tool Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมเครื่องมือ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Tool Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางกลที่ช่วยงานสำหรับการผลิต สำหรับการจัดวางตำแหน่งตลอดจนจับยึดตำแหน่งชิ้นงาน และการเคลื่อนที่ในแนวที่ต้องการ เพื่อช่วยงานการตัด การวัด การประกอบ กระบวนการเชื่อม หรือการควบคุมอุปกรณ์ เครื่องมือถูกออกแบบตามขนาดของชิ้นงานต่าง ๆ และมีพิกัดการเผื่อขนาด เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดพลาดของขนาดและระยะพิกัด การเผื่อหรือยอมให้ได้ของรูปร่างชิ้นงาน ระยะพิกัดการเผื่อของการประกอบเป็นรูปร่างชิ้นงาน การเลือกใช้และการคำนวณชิ้นส่วนเครื่องกลแบบต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการส่งผ่านแรง เช่น ผลกระทบจากการใช้ลิ่ม ลูกเบี้ยว สกรู สลัก เป็นต้น ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์นำเจาะและจับชิ้นงาน

รายวิชา - วิศวกรรมเครื่องมือ

อาจารย์ผู้สอน