รายละเอียด

ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร / Physics 1 for Engineers_sec_12

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 1 for Engineers_sec_12
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

กลุ่มวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทียบโอน ชั้นปีที่ 1 สามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ ID Line : musdaka หรือเบอร์ 0930387097

รายวิชา - ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน