รายละเอียด

การภาษีอากร2 บัญชีตาก (ปี 3 ห้อง 1) / (Taxation 2)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC136
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การภาษีอากร2 บัญชีตาก (ปี 3 ห้อง 1)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : (Taxation 2)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การภาษีอากร2 บัญชีตาก (ปี 3 ห้อง 1)

อาจารย์ผู้สอน