รายละเอียด

การภาษีอากร 2 (เทียบโอน ห้อง2) / (Taxation 2)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC136
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การภาษีอากร 2 (เทียบโอน ห้อง2)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : (Taxation 2)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การภาษีอากร 2 (เทียบโอน ห้อง2)

อาจารย์ผู้สอน