รายละเอียด

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry Laboratory for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 4 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202_SEC_10
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry Laboratory for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร 0873053667  ID line : chinanat7983

FB chinanat witthayaprapakorn

ปฏิบัติการเคมีจะเข้าทำแลปที่อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 2 ห้อง ศท.201 ตามตารางเรียนนะคะ

ติดต่ออาจารย์ หรือติดตามได้ทาง MS team ตามลิงค์นี้ค่ะ 

SEC 10

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac6b3b84591e74d178870c7d5b45129c7%40thread.tacv2/General?groupId=fef6aacd-30c5-48d8-a9ad-67f633b29f2b&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน