รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC201_SEC_10
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร 0873053667  ID line : chinanat7983

FB chinanat witthayaprapakorn

เราจะพบกันตารางสอนในวันแรกของการเปิดเรียนนะคะ ตาม link นี้ค่ะ 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a23e10abb44a9496484bf61ac33191a6f%40thread.tacv2/General?groupId=200cd80c-4660-42e9-96c5-44108540b341&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน