รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101_SEC_18
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร 0873053667  ID Line chinanat7983

FB chinanat witthaprapakorn 

เราจะพบกันในวันแรกของตารางสอนนะคะ link เข้าระบบค่ะ

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a48f0524547a3449daca7fd2db276806c%40thread.tacv2/General?groupId=9a17c236-5c9d-43b8-8951-ff54bd401700&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน