รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 12 / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 12
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) Section 12 สอนโดยอาจารย์ปริศนา กุลนลา

สามารถเข้าห้องเรียนออนไลน์ได้ทางช่องทางต่างๆต่อไปนี้

1) สแกน QR code ตามภาพ

2) ลิ้งค์สำหรับแอพลิเคชั่น ไมโครซอฟทีม (Microsoft Teams App)

3) รหัส umw6nwm นำไปกรอกในระบบ MS Teams เลือก CM_GEBLC/Sec_12/ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

เบอร์โทรติดต่อ อาจารย์ปริศนา 0882686192

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 12

อาจารย์ผู้สอน