รายละเอียด

เทอร์โมไดนามิคส์ / thermodynamic

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE140
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทอร์โมไดนามิคส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : thermodynamic
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ส่งข้อสอบไปทางไลท์กลุ่มให้ไปติดต่อศราวุธ นักษาอสบเป้นหัวหน้าห้อง

เบอรืโทรติดต่อ 084 6113011 อาจาย์ สมพล วงศ์ต่อม

รายวิชา - เทอร์โมไดนามิคส์

อาจารย์ผู้สอน