รายละเอียด

เทอร์โมไดนามิคส์_SEC_3 (ภาคปกติ) วศบ.กผ.4ปี 2 / thermodynamic

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE140
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทอร์โมไดนามิคส์_SEC_3 (ภาคปกติ) วศบ.กผ.4ปี 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : thermodynamic
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษามาเจอกันครั้งแรก คก.1-301 ตามเวลาตารางเรียน

สอบกลางภาคมี3​ข้อ25คะแนนบทที่1​และ​2สอบแบบเปิดตำราห้ามยืมหนังสือเพื่อนในห้อง

รายวิชา - เทอร์โมไดนามิคส์_SEC_3 (ภาคปกติ) วศบ.กผ.4ปี 2

อาจารย์ผู้สอน