รายละเอียด

วงจรไฟฟ้า / Electric Circuits

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วงจรไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electric Circuits
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - วงจรไฟฟ้า

1 - การเกิดสัญญาณไฟฟ้า
- สัญญาณไฟฟ้าและเฟสเซอร์ไดอะแกรม
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

2 - วงจร R-L-C
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

3 - รูปคลื่นกำลังไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

4 - สามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

5 - กฎของเคอร์ชอฟฟ์
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

6 - ทฤษฎี Mesh Current
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

7 - ทฤษฎี Node Voltage

กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

สอบ
กิจกรรม :

- ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

- การส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

- วงจรแบบสตาร์-เดลต้า
- ทฤษฎีเนทเวิร์ก
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

- วงจร R-L
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

- วงจร R-C
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

- วงจรเรโซแนนซ์
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

- การกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

- ระบบไฟฟ้า 3 เฟสแบบโหลดสมดุล
- ระบบไฟฟ้า 3 เฟสแบบโหลดไม่สมดุล

กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

สอบ
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน