รายละเอียด

แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และการอนุรักษ์ / Historical Tourist Attractions and Conservation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH126_Sec.3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และการอนุรักษ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Historical Tourist Attractions and Conservation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์ติดต่อ 098-532-3395

รายวิชา - แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และการอนุรักษ์

อาจารย์ผู้สอน