รายละเอียด

อาหารล้านนา / Lanna Food

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFN119
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อาหารล้านนา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Lanna Food
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชาอาหารล้านนาเรียนทฤษฏี  ก่อน 1 เดือน  นักศึกษาปี 1 เข้าเรียน วันศุกร์เวลา 8.00-13.00 น.

นักศึกษาปึ 3 เข้าเรียน วันจันทร์เวลา  8.00-13.00 น.

รายวิชา - อาหารล้านนา

อาจารย์ผู้สอน