รายละเอียด

ธุรกิจเพื่อสังคม / Social Enterprise sec 3

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA225
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ธุรกิจเพื่อสังคม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Social Enterprise sec 3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ธุรกิจเพื่อสังคม

อาจารย์ผู้สอน