รายละเอียด

ปัญหาพิเศษ / Special Problems

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFN127
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปัญหาพิเศษ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Special Problems
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่อผู้สอนได้ที่เบอร์โทร 0850889249

รายวิชา - ปัญหาพิเศษ

อาจารย์ผู้สอน