รายละเอียด

สัมมนาการบัญชี 4/2 / Seminar in Accounting_sec2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC150
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาการบัญชี 4/2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar in Accounting_sec2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - สัมมนาการบัญชี 4/2

อาจารย์ผู้สอน