รายละเอียด

พลศึกษา / Physical Education

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 41 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01610001_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พลศึกษา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physical Education
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์ติดต่อ 098-3294653  อ.บงกช ศิลปานนท์

รายวิชา - พลศึกษา

อาจารย์ผู้สอน