รายละเอียด

คณิตศาสต์และสถิติในชีวิตประจำวัน (Sec 6) / Mathematics and Statistics in Daily Life

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC101_Sec 6
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสต์และสถิติในชีวิตประจำวัน (Sec 6)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics in Daily Life
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษา เข้ากลุ่ม Microsoft Teams ตาม Link ที่แนบไว้ ค่ะ

นักศึกษาสามารถติอต่อผู้สอนได้ทาง 

โทรศัพท์ 0866796226 (ใช้เป็นเบอร์ line ด้วย)

รายวิชา - คณิตศาสต์และสถิติในชีวิตประจำวัน (Sec 6)

อาจารย์ผู้สอน