รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร (Sec 15) / Calculus 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105_Sec 15
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร (Sec 15)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษา เข้ากลุ่ม Microsoft Teams ตาม Link ที่แนบไว้ ค่ะ

นักศึกษาสามารถติอต่อผู้สอนได้ทาง 

โทรศัพท์ 0866796226 (ใช้เป็นเบอร์ line ด้วย)

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร (Sec 15)

อาจารย์ผู้สอน