รายละเอียด

เครื่องล่างและส่งกำลัง / Xxxx

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : Xxxxx
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องล่างและส่งกำลัง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Xxxx
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่อ tel 0867309253

 

รายวิชา - เครื่องล่างและส่งกำลัง

อาจารย์ผู้สอน