รายละเอียด

ปฏิบัติงานทำความเย็นและปรับอากาศ / Refrigeration and Air Conditioning Practice

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04312213
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติงานทำความเย็นและปรับอากาศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Refrigeration and Air Conditioning Practice
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

โทร 085-221-4676

รายวิชา - ปฏิบัติงานทำความเย็นและปรับอากาศ

อาจารย์ผู้สอน