รายละเอียด

งานทดลองเครื่องกล 1 / Mechanical Laboratory 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04312206
  • ชื่อรายวิชา(TH) : งานทดลองเครื่องกล 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanical Laboratory 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

โทร 085-221-4676

รายวิชา - งานทดลองเครื่องกล 1

อาจารย์ผู้สอน