รายละเอียด

เทอร์โมไดนามิกส์ / Thermodynamics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME130
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทอร์โมไดนามิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thermodynamics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่อ tel.0867309253

 

รายวิชา - เทอร์โมไดนามิกส์

อาจารย์ผู้สอน