รายละเอียด

โลหะวิทยางานอุตสาหกรรม / Industrial Metallurgy

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04403101/Sec_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โลหะวิทยางานอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Metallurgy
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่อ ผู้สอน ได้ทั้ง  2 ช่องทางตามลิ้งนะ

 

รายวิชา - โลหะวิทยางานอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอน