รายละเอียด

วัสดุวิศวกรรม / Engineering Materials

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC303_SEC_12
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วัสดุวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Materials
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

    ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์ พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต เซรามิค และวัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย การทดสอบสมบัติต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมายสมบัติทางกลและการเสียหายของวัสดุ

การเรียนการสอนเป็นรูปแบบการเรียนการสอนรวม โดยแบ่งเป็น 4 รอบการเรียน ทั้งในระบบ Microsoft Team และ ในห้องเรียน ที่อาคารเรียนรวมวิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง อส.403

รอบที่ 1: วันอังคารเช้า เวลา 8.00-11.00 จำนวน 2 ห้อง ได้แก่ SEC_7 และ 8

รอบที่ 2: วันอังคารบ่าย เวลา 13.00-16.00 จำนวน 2 ห้อง ได้แก่ SEC_9 และ 10

รอบที่ 3: วันพฤหัสบดี เวลา 8.00-11.00 จำนวน 2 ห้อง ได้แก่ SEC_11 และ 12

รอบที่ 4: วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 จำนวน 2 ห้อง ได้แก่ SEC_13 และ 14

แจ้งนักศึกษาให้ดำเนินการลง Microsoft Teams และเข้าร่วม Teams ในแต่ละรายวิชาตามที่นักศึกษาได้ลงทะเบียน

Team Code : 72c1840

 

รายวิชา - วัสดุวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน